شنبه 05 اسفند 1396
مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و شبکه دولت
مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و شبکه دولت

مدير كل دفتر فناوری اطلاعات و شبکه دولت و دبیر کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی استان


نام و نام خانوادگی :   خسرو استوار
   1396/6/11 09:11        


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :